U bent hier: Home > Over deze website
CGH Gypse saint martin de belleville

Inhoud van deze website

Het Frankrijk Huis besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert Het Frankrijk Huis geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd kan worden.

In geen geval kan Het Frankrijk Huis aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. In het geval er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Het Frankrijk Huis geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.
CGH Gypse saint martin de belleville

Copyright

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieen, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Het Frankrijk Huis. Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie maken, behalve van foto's waarvan helemaal geen kopies toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Copyright Notice © Het Frankrijk Huis BV, mei 1999

Trademark Notice

Een groot aantal namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, waaronder b.v. het www.frankrijkhuis.nl, www.frankrijkwintersport.nl, logo´s, het Het Frankrijk Huis-logo, de Het Frankrijk Huis -naam, zijn beschermde merken. Elk gebruik hiervan of van gelijkaardige symbolen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Het Frankrijk Huis.